Xác nhận đặt hàng là hình thức giúp nhasachminhthang.vn xác thực đơn hàng bạn đặt là chính xác và những thông tin cung cấp trong đơn đặt hàng là đúng. Việc làm này cũng như một lời xác nhận yêu cầu mua hàng của bạn và nhasachminhthang.vn có trách nhiệm thực hiện giao đơn hàng đó.

Nhà sách Minh Thắng sẽ xác nhận đặt hàng của bạn qua điện thoại.

Nhà sách Minh Thắng sẽ liên hệ trực tiếp với bạn thông qua số điện thoại bạn cung cấp trong đơn hàng để xác thực các thông tin đặt hàng của bạn là chính xác.